Нашите услуги

Наемане на клей корт

През летния период на ваше разположение са осем корта, от които три са осветени, които позволяват да се насладите на играта

в по-прохладно време.

 

Всеки корт е в отделна клетка.

През зимния период има два затворени и отопляеми клей корта.

Цени от 12 лв./час

Наемане на хард корт

През зимния период затворения харт корт е отопляем.

Така любителите на този спорт могат да се насладят на играта си през студеното време.

Цени от 15 лв./час

Тренировки с треньор

При нас тренират деца от 4 до 18 годишна възраст.

Имаме картотекирани състезатели към БФТ, които активно участват в годишните календари на БФТ.

 

Тренировките за деца са с насоченост подобряване на общата физическа култура, както и развитие на професионални състезатели по тенис на корт.